Danh bạ tìm kiếm

CÔNG TY TNHH HELEN SPA & COSMETICS

CÔNG TY TNHH HELEN SPA & COSMETICS

  • Địa chỉ: Sô 1, ngo 596 Hoang Hoa Tham, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  • Website:
  • Ngày thành lập 02/10/2017
  • Ngành nghề ngành nghề khác
  • Bình chọn

Bình chọn thương hiệu:

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH HELEN SPA & COSMETICS

Mã doanh nghiệp: 0108006737

Cơ quan thuế quản lý: Chi cục Thuế Quận Tây Hồ

Ngày cấp: 02/10/2017

Ngày bắt đầu hoạt động: 28/09/2017

Địa chỉ trụ sở: Sô 1, ngo 596 Hoang Hoa Tham, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 01635399666

Người đại diện: Phaêm Thiê Ly

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu